Toelichting EN

De informatie op deze website heeft een loute algemeen informatief karakter. De informatie wordt u aangeboden door www.hansup.be en alhoewel we ons uiterste best doen om de informatie tijdig aan te passen en te verbeteren, geven we geen enkele garantie van welke aard ook, uitdrukkelijk of impliciet over de volledigheid, de juistheid, de betrouwbaarheid, de geschiktheid of de beschikbaarheid met betrekking tot de website en de informatie op de pagina's ervan voor gelijk wel doel. Elke verwijzing naar of vertrouwen in de getoonde informatie is daarom volledig en alleen op eigen risico. In geen enkel geval zijn we aansprakelijk voor gelijk welk verlies voortkomend uit, verband houdend met of als gevolg van hetgebruik van deze website.

De website is geen catalogue raisonné op zich en de aanwezigheid of afwezigheid van een kunstwerk op deze website betekent niet automatisch dat een kunstwerk wel of niet een authentiek kunstwerk is van Hans Verhaegen.

Deze website kan hier en daar hyperlinks bevatten naar andere websites. Deze hyperlinks dienen enkel om bijkomende informatie te bieden. Ze betekenen niet dat we die andere websites inhoudelijk ondersteunen en onderschrijven. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites.