Atelier 255

Collage at RHok, 1999
↳ Collage at RHok, 1999

Solo exhibition curated by Philippe Braem, Friday 26 February 1999 – Saturday 27 March 1999, Galerie van het RHok, Brussels, Belgium.

Collage at RHok, 1999
↳ 255 A4 prints at RHok, 1999

Atelier 255

Met een viltstift werd de atelierruimte op vertikale transparante dragers getekend vanuit acht verschillende standpunten. De transparante ‘doortekeningen’ werden vervolgens gedigitaliseerd. Door ze eenvoudig over elkaar te leggen, zijn met deze acht basistekeningen 255 verschillende combinaties mogelijk. De uitgeprinte combinaties hangen in numerieke volgorde in 26 kolommen aan de langste muur van de galerij.

Eenvoudige, lichte lijntekeningen van een private leefruimte evolueren in deze publieke galerij naar een donker chaotisch kluwen van lijnen. De computer maakt het mogelijk om alle combinaties van tekeningen in een overzichtelijke reeks te tonen. Door zijn positie in de ruimte kan de toeschouwer zijn persoonlijke voorkeur bepalen ergens tussen eenvoud en chaos.

Wall painting at RHok, 1999
↳ Wall painting at RHok, 1999

Muurschilderingen

In het hoger gelegen gedeelte van de galerij zijn enkele van dezelfde acht basistekeningen geprojecteerd op de muren. Er zijn 3 muurschilderingen die elk een combinatie zijn van twee verschillende tekeningen. Deze zijn telkens nog duidelijk te onderscheiden door de kleur, de grootte, de lijndikte, de gebruikte projectiehoek en hun onderlinge verhoudingen. Bij deze ruimtelijke integratie van de doortekeningen op de muren van de galerij is duidelijk intuitief gekozen uit een oneindig aantal mogelijkheden. Hier geen strak patroon zoals in het werk ‘Atelier 255’. De muurschilderingen veroorzaken veeleer een verglijdend ruimtelijk ritme. Vanwege de doorkijkmogelijkheden in deze galerij kunnen de muurtekeningen vanuit verschillende standpunten worden waargenomen. Ze lijken als het ware steeds net te verdwijnen achter een hoek of een muur in de ruimte.

Collage at RHok, 1999
↳ Collage at RHok, 1999

Protocollage

Op een muur tegenover het boven beschreven werk ‘Atelier 255’ is met blauw potlood een raster getekend. Het bestaat uit 200 vierkanten met een zijde van 15 cm. Ongeveer centraal in elk vierkant is een uitgeknipte figuur gekleefd.

De 200 figuren zijn gedigitaliseerde fragmenten uit 600 uitnodigingen voor kunsttentoonstellingen. De 600 kaarten zijn geselekteerd door de curator van deze tentoonstelling uit zijn persoonlijke collectie. De 600 kaarten zijn ook herbruikt als uitnodiging voor deze tentoonstelling.

Na deze opeenvolgende stadia van selectie zijn de fragmenten zonder welbepaald systeem, op een intuitieve manier aangebracht in de vierkanten.

Dit uitgemeten en geselecteerd bestand van basiselementen is een vereenvoudigde visualisering van een oneindig aantal combinatiemogelijkheden waaruit de toeschouwer vrij kan kiezen.

Hans Verhaegen, 1999

RHok
Edouard de Thibaultlaan 2
1040 Etterbeek (Brussel)
http://www.rhok-academie.be