Circuit (NL)

Detail, Alom & Hiernevens, 1997
↳ Detail, Alom & Hiernevens, 1997

Een neogotische kapel en een aanpalende wintertuin omgeven door leegstaande en in onbruik geraakte kamers. De kapel van onder tot boven kleurrijk beschilderd met religieuze taferelen als een grote, versleten, vrome tatouage. Vochtig en rot. Een verwaarloosd, bijna verdwenen, door de moderne verlichting letterlijk en figuurlijk beschadigd wereldbeeld dat heeft bestaan.

En daarin worden dan nu hedendaagse kunstenaars in voorgesteld. En na hun tijdelijk verblijf volgen waarschijnlijk iest meer langdurig geachte interventies van electriciens en loodgieters en andere. Voor de nieuwe bezoekers in alle ruimten een netwerk van buizen en leidingen, water, gas en stroom, kranen en schakelaars, lampen en vuren.

Zou ik hier dan een circuit installeren van 'voorbeelden'? Een keuze uit de dagelijkse collages? Klein, hier en daar tussen de andere getoonde werken, waar nog wat plaats over blijft, rechtstreeks op de muren? Als een spel? Een rondgang? Of als een reeks van persoonlijke devotie beelden? Een circuit voor de ziel? Tot troost en bemoediging in moeilijke tijden? Om onheil af te weren en ziektes te bestrijden? Om anderen uit vriendschap of dankbaarheidmee te vereren? Als getuigenis van een dagelijks beleefde atelierpraktijk? Ter herinnering, versterking en bestendiging van een geloof in en verslaving aan het beeld?

Author: Hans Verhaegen, 1997