Jong & Kunst (NL)

Passe partout, oil painting, 1994
↳ Passe partout, oil painting, 1994

De openingszin van een tekst die Hans Verhaegen schreef om zijn eigen tentoonstelling aan te kondigen luidt: “Ik moet jonge kunstenaar zijn”. Vijf frappante woorden die duiden op het obligate zoeken naar vernieuwing, onvermijdelijke bezwaring voor elk jong kunstenaarschap; en tegelijk onthult die zin het besef dat alles al lang uitgevonden is. Hans Verhaegen sublimeert die zoektocht op verschillende manieren, een proeve daarvan is momenteel te zien in het Aalsterse kultureel centrum Netwerk.

Er hangen snel geschilderde doekjes met gewild naïeve en theatrale voorstellingen van onder meer het Roodkapje-sprookje, illustraties van het adagium dat “schone liedjes niet lang duren”; er zijn de nageschilderde collages met media-snippers die voor een groot deel uit Knack komen en waarbij evenveel verflagen toegevoegd als weggehaald worden (beide dienen om het beeld te wijzigen); er is de reeks Passe-Partout, waarbij de repetitieve opeenvolging van zes schilderijen met het bekende thema van de verhuis in het museum met voorbedrukt motief overspannen werd.

Het schilderij als verantwoord behang. Hans Verhaegen vindt het een geestige gedachte te beseffen dat hij uit dit weekblad een afbeelding van een schilderij van hem kan halen, om dat knipsel dan eventueel te kunnen gebruiken voor een nieuwe collage, die dan ook opnieuw als voorbeeld zou kunnen dienen voor een nieuw schilderij voor een volgende tentoonstelling enzovoort… Zou dit proces van herhaalde bewerking van beelden kunnen leiden tot een verhoogde concentratie en een scherper zelfbewustzijn?”

Author: Marc Ruyters – in: Weekendknack nr 7, 15-21/02/1995